แพร่ เทศบาลตำบลร้องกวาง มอบกระสอบทรายแก่

admin2

แพร่ เทศบาลตำบลร้องกวาง มอบกระสอบทรายแก่เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำฯ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคและสำหรับใช้ในการเกษตร เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวางและคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล ตำบลร้องกวาง จังหวัดแพร่ ได้มอบกระสอบทรายแก่เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลร้องเข็ม เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคและสำหรับใช้ในการเกษตร จำนวน 4 จุด ได้แก่ บริเวณฝายห้วยบาตร หมู่ 7 ร้องเข็ม , ห้วยร้องเข็ม หมู่ 1 ร้องเข็ม , ห้วยแม่คำมี หมู่ 8 ร้องเข็ม และ ห้วยแม่คำมี หมู่ 2 ร้องเข็ม

นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม กล่าวว่า ทางเทศบาลตำบลร้องกวาง โดยคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลร้องกวาง มอบกระสอบทรายแก่เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลร้องเข็มซึ่งหมดมีจำนวน 4 จุด ได้แก่ บริเวณฝายห้วยบาตร หมู่ 7 ร้องเข็ม , ห้วยร้องเข็ม หมู่ 1 ร้องเข็ม , ห้วยแม่คำมี หมู่ 8 ร้องเข็ม และ ห้วยแม่คำมี หมู่ 2 ร้องเข็ม เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคและสำหรับใช้ในการเกษตรในพื้นที่

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

ผู้ว่าอุบลฯ พร้อม มมท. นำของขวัญวันเด็กจากทำเนียบ

ผู้ว่าอุบลฯ พร้อม มมท. นำของขวัญวันเด็กจากทำเนียบร […]

ข่าวภูธร