กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมประชุมหารือการปรับแนวทางการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง

admin2

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมประชุมหารือการปรับแนวทางการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ปีที่ 16 วันที่ 18 มกราคม 2567 นายอาทิตย์ พรคุณา หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร กธอ-ฟ. พร้อมด้วย นายนที ศรีสมรรถการ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ฯ เขื่อนสิรินธร หชขธ-ย. ร่วมประชุมหารือ นายดุสิต สิงห์คีรี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 สปข.2 อุบลราชธานี และผู้บริหาร-เจ้าหน้าที่ สปข.2 อุบลราชธานี ในการร่วมปรับแนวทางการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอื่นๆ ได้ทราบถึงภารกิจ กฟผ.เขื่อนสิรินธร และเขื่อนปากมูล ตามโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ฯ ระหว่าง กฟผ.เขื่อนสิรินธร และสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี กรมประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางสถานีโทรทัศน์ NBT สทท.อุบลราชธานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท.อุบลราชธานี สื่ออิเล็คทรอนิกส์ ทาง เว็บเพจ เว็บไซด์ต่างๆ ซึ่งเป็นความร่วมมือ MOU เป็นปีที่ 16 นับตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้น ร่วมมอบ กระเป๋าชุดพิเศษ กฟผ. ไดอารี่ ปฏิทิน กฟผ. แบบแขวนและแบบตั้งโต๊ะ ให้กับ นายดุสิต สิงห์คีรี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2  นางหฤทัย จางวาง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท. อุบลราชธานี และนายวีรพล สุธาอรรถ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท.อุบลราชธานี เป็นการอวยพรส่งมอบความสุขสวัสดีปีใหม่ ปี 2567 พร้อมขอขอบคุณในการสนับสนุนภารกิตจของ กฟผ.เขื่อนสิรินธร สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน อีกด้วย

Next Post

ทีเส็บ และจังหวัดอุดรธานีร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ 2569

ทีเส็บ และจังหวัดอุดรธานีร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเ […]

ข่าวภูธร