พิธี บำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้าย วันพระราช

admin2

พิธี บำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้าย วันพระราช สมภพ ครบ 123 ปี สมเด็จย่า จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ เทศบาลนค รพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 123 ปี สมเด็จย่า วันที่ 21 ตุลาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายในสวนสมเด็จสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่าที่ ร.ต.สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ศาล ประชาชน จิตอาสาอำเภอพระนครศรีอยุธยา ร่วมกัน ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี
โดย นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำส่วนราชการ วางพานพุ่มถวายราชสดุดี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ในด้านต่างๆมาตลอดพระชนม์ชีพ พร้อมกับร่วมกันร้องเพลงชาติ สร้างความรักความสามัคคี จากนั้นประกอบพิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ สวดเจริญพระพุทธมนต์ ต่อมา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการเปิดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ นำจิตอาสา อำเภอพระนครศรีอยุธยา และชาวชุมชน ของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมทำความดี ด้วยการปรับภูมิทัศน์โดยรอบสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธ์ปลา ลงใน แหล่งน้ำรอบสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
นางสาว รัตนาภา ศรีวิไชย อยธยา

Next Post

กาญจนบุรี – ร่วมแจกทานยิ่งใหญ่ นายชาดา ไทย

กาญจนบุรี – ร่วมแจกทานยิ่งใหญ่ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ร […]

You May Like

ข่าวภูธร