กฟผ.เขื่อนสิรินธร มอบพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุย ให้กับ

admin2

กฟผ.เขื่อนสิรินธร มอบพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุย ให้กับชุมชนในพื้นที่รอบเขื่อนสิรินธร วันที่ 25 เมษายน 2566 นายสฤษฎิ์ชัย ผ่องใสโสภณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-3 (ช.อฟอ-3) พร้อมด้วย นายอาทิตย์ พรคุณา หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (กธอ-ฟ.) และผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร ร่วมมอบพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุย จำนวน 13,800‬ ตัว จากการผลิตเพาะพันธุ์ของ ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนสิรินธร ให้กับโรงเรียน/หมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่เขื่อนสิรินธร เพื่อนำไปขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณ สร้างความมั่นคงด้านอาหารสำหรับการบริโภคในครัวเรือนและโรงเรียน ตลอดจนสร้างรายได้ให้กับชุมชน ในพื้นที่เขื่อนสิรินธร ต่อไป ณ ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนสิรินธร ดังนี้.
1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 20 ถุง (6,000 ตัว) โดยมี นายวิชัย วงษาชัย ประธานกลุ่มวิสาหกิจฯ เป็นผู้รับมอบฯ
2. บ้านโนนกาหลง ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 20 ถุง (6,000 ตัว) โดยมี ผู้แทนจากบ้านโนนกาหลง เป็นผู้รับมอบฯ 3. โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 บ้านสวนสน อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 6 ถุง (1,800 ตัว) โดยมี นายสินสมุทร วงศ์กลม ผู้ใหญ่บ้านสวนสน เป็นผู้รับมอบฯ

Next Post

กาญจนบุรี – เที่ยวสนุกสุดท้ายงานเข้า!! ป.ป.ช.กาญ

กาญจนบุรี – เที่ยวสนุกสุดท้ายงานเข้า!! ป.ป.ช.กาญจน […]

ข่าวภูธร