โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน

admin2

โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปราม บำบัดรักษาแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2566 วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566
เวลา 09.00 น. นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปราม บำบัดรักษาแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ณ หอประชุมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2566
นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส นายภูธเนษ ทองโท ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงนำคณะวิทยากร เพิ่มความรู้และประสิทธิภาพการปปฎิบัติหน้าที่ให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน จำนวน 243 คน เพื่อมุ่งเน้นฝึกทบทวนเตรียมความพร้อม ในการสนับสนุนช่วยเหลือพนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร ในพื้นที่ ให้รู้จักอำนาจหน้าที่ ของ ชรบ.ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เช่น การใช้อาวุธปืน การใช้สัญญานมือ การรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด การตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะ และการข่าวในพื้นที่ การเฝ้าระวังกลุ่มเป้าหมาย การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

Next Post

น่าน ชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นปลื้ม พ่อเมืองน่านเช้าสัก

Post Views: 50 น่าน ชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นปลื้ม พ่อ […]

ข่าวภูธร