จังหวัดเชียงใหม่ แม่ทัพน้อยที่3ร่วมปลูกป่าต้นน้ำถวาย

admin2

จังหวัดเชียงใหม่ แม่ทัพน้อยที่3ร่วมปลูกป่าต้นน้ำถวายวันแม่ 16 สิงหาคม 2565 ปลูกป่าสวนพุทธยันตีป่าต้นแหล่งน้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในมหามงคลพระชนมยุ 90 พรรษา ทาง พลโท บุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3 ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารแก้ปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ร่วมกับพระครูสถิตธรรมภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ ประธานโครงการรักษาต้นแหล่งน้ำ”ป่ารักน้ำ” และนายวัชระ เทพกัน นายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมส่วนราชการ คณะคณะครูนักเรียนนักศึกษาวิชาทหารไชยปราการ ทหารกองบังคับการควบคุมที่2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง ไฟป่าไชยปราการ อนุรักษ์

ต้นน้ำไชยปราการ กำนันผู้ใหญ่บ้านไชยปราการ คณะทำงานโครงการป่ารักน้ำไชยปราการ ได้ร่วมทำการปลูกต้นยางนา พยุง มะไฟป่า จำนวนประมาณ 1,000 ต้น ที่แหล่งต้นน้ำแหล่งเรียนรู้ป่าพุทธชยันตี บ้านปาง ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในอดีตเป็นป่าเขาหัวโล้น แต่คณะทำงานได้ร่วมกันทำโครงการร่วมทุกส่วนทั้งราชการและเอกชน ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมาจนเป็นป่าและแหล่งเรียนรู้ชุมชน มีแหล่งต้นน้ำที่ออกรู ให้ชาวบ้านได้ใช้ทั่วไชยปราการ และมีส่วนราชการและทหารมาร่วมในการปลูกเพิ่มทุกๆปี เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกให้คนรักป่า และต้นแหล่งน้ำสามารถประกอบอาชีพในการเกษตร เพื่อความมั่นคงและถาวรสืบต่อไป

นายสำราญ แสงสงค์ รายงาน

 

Next Post

ประกันสังคม เพิ่มช่องทางการให้บริการนายจ้างชำระ

Post Views: 32 ประกันสังคม เพิ่มช่องทางการให้บริกา […]

ข่าวภูธร