อาชีวะอุบลฯ ต้อนรับนักเรียน นักศึกษา รับเปิดเทอม

admin2

อาชีวะอุบลฯ ต้อนรับนักเรียน นักศึกษา รับเปิดเทอมใหม่ พร้อมสร้างความตระหนัก เน้นย้ำต้องใส่ใจการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการ D-M-H-T-T วันนี้ (17 พฤษภาคม 2565) เวลา 07.30 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคารเรียน 7 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญใจ ชัยวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้กล่าวให้โอวาทพบปะนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจด้านการจัดการเรียนการสอน และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางที่วิทยาลัยกำหนด คือ มาตรการ D-M-H-T-T คือ D = Distancing คือการเว้นระยะห่างกับคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร M = Mask Wearing คือการสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย H = Hand Washing คือการหมั่นล้างมือบ่อยๆ ทั้งน้ำสบู่ และเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ T = Testing คือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสม่ำเสมอ T = Thai Cha na คือการสแกนแอปไทย-ชนะทุกครั้งที่เดินทางไปสถานที่ต่างๆ ทั้งนี้ได้เน้นย้ำเรื่องการสวมใส่หมวกกันน็อค สร้างวินัยจราจร ในการขับขี่อย่างปลอดภัยด้วย สำหรับมาตรการการเข้าแถวหน้าเสาธง เพื่อจำกัดจำนวนคน และเว้นระยะห่างทางสังคม วิทยาลัยฯ มีนโยบายเข้าแถว 5 วันใน 1 สัปดาห์ เข้าตามชั้นปี ได้แก่ วันจันทร์ ระดับชั้น ปวช.1 วันอังคาร ระดับชั้น ปวช.2 วันพุธ ระดับชั้น ปวช.3 วันพฤหัสบดี ระดับชั้น ปวส.1 และวันศุกร์ ระดับชั้น ปวส.2

Next Post

UVC PROUD : อาชีวะอุบลฯ สอนประดิษฐ์ผีเสื้อแก่

UVC PROUD : อาชีวะอุบลฯ สอนประดิษฐ์ผีเสื้อแก่ชมรมผ […]

ข่าวภูธร