พ่อเมืองอำนาจเจริญ นำจิตอาสาพัฒนาคลองสวย น้ำ

admin2

พ่อเมืองอำนาจเจริญ นำจิตอาสาพัฒนาคลองสวย น้ำใส ลำห้วยปลาแดก ครั้งที่ 10 ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ลำห้วยปลาแดก (ฝั่งร้านข้าวแกงพี่หลวง) ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.
นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูศิลป์ ไชยสิริ นายศิริพันธ์ ชุ่มด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัด พันเอกอัครพล มูลประดับ รอง ผอ.รมน. นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ ปลัดจังหวัด นำจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ จิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติ ไทย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครบรอบ 70 พรรษา บริเวณลำห้วยปลาแดก (ฝั่งร้านข้าวแกงพี่หลวง) ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โดยร่วมกันเก็บกวาดขยะมูลฝอย ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ลอกผักตบชวา เศษวัชพืช และนำเครื่องจักรกลขุดลอกลำห้วยปลาแดก เพื่อเปิดทางน้ำ
นายทศพงศ์ บุญพุฒ สาธารณสุขอำเภอ นำทีม เจ้าหน้าที่ อสม. ตรวจคัดกรองผู้ร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาห้วยปลาแดก นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส ได้นำจิตอาสา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 267 คน ร่วมพัฒนาห้วยปลาแดก ครั้งที่ 10 ตามโครงการคลองสวย น้ำใส เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ห้วยปลาแดก เป็นลำน้ำที่เชื่อมต่ออ่างเก็บน้ำ ยาว 10 กิโลเมตร ผ่านกลางตัวเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ โดยจังหวัดมีเป้าหมายที่จะพัฒนา ปรับปรุงทุกวันสำคัญของชาติและจะให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้ โดยมีนางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ นายณัฐพงศ์ ตั้งสกุลกุลพัฒน์ นายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ ได้นำเครื่องจักร อาทิเช่น รถแบคโฮ รถบรรทุกดิน เข้าร่วมพัฒนาลำห้วยปลาแดก

Next Post

อำนาจเจริญ ประเพณีบุญชำฮะ บุญเบิกบ้านเทศบาล

Post Views: 215 อำนาจเจริญ ประเพณีบุญชำฮะ บุญเบิกบ […]

ข่าวภูธร