อำนาจเจริญ ประเพณีบุญชำฮะ บุญเบิกบ้านเทศบาล

admin2

อำนาจเจริญ ประเพณีบุญชำฮะ บุญเบิกบ้านเทศบาล 19 ประจำปี 2565 ณ หอประชุมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ร่วมทำบุญประเพณีบุญชำฮะ บุญเบิกบ้านเทศบาล 19 เป็นชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ชุมชนนี้จะเป็นที่ตั้งของส่วนราชการ โรงเรียน ตลาดสดเทศบาล ตลาดเช้า
การทำบุญชำฮะ ประจำปี 2565 นี้ เป็นการชำระสิ่งสกปรก สิ่งไม่ดีให้ออกจากชุมชน แล้วจะมีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ที่อยู่อาศัย ชำระสิ่งไม่ดีออกจากจิตใจ สร้างความรัก ความสามัคคีให้กับชุมชน กิจกรรมในวันนี้มีดารตักบาตร ถวายอาหารพระสงฆ์ มอบของขวัญให้กันและกัน ร่วมรับประทานอาหารเพื่อสร้างมิตรภาพที่ดีงาม และจะกลับไปพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านเรือนและชุมชนของตัวเอง
คุณสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นำอาหารมาสนับสนุนในการถวายพระสงฆ์ รับประทานร่วมกันกับชุมชน มอบเงินจำนวน 5,000 บาท สำหรับกิจกรรมงานบุญชำฮะ ถวายพระสงฆ์ 5,000 บาท และกระเป๋าผ้า หน้ากากอนามัย และสิ่งจำเป็นแก่ผู้เข้าร่วมทำบุญทุกคน โดยมีหัวหน้าส่วนราช คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ และกลุ่มภูมิใจไทยอำนาจ ร่วมทำบุญตักบาตรกับชุมชนเทศบาล 19

Next Post

อำนาจเจริญ วัดบ้านหนองเรือ ตำบลนาหมอม้า จัด

Post Views: 61 อำนาจเจริญ วัดบ้านหนองเรือ ตำบลนาหม […]

ข่าวภูธร