น่าน ขบวนแห่สงกรานต์แบบมินิมอล ร่วมอนุรักษ์

admin2

น่าน ขบวนแห่สงกรานต์แบบมินิมอล ร่วมอนุรักษ์ประเพณี ให้สืบทอดต่อไป ถนนทุกสายในจังหวัดไร้คนเล่นน้ำ ที่จังหวัดน่าน เทศบาลเมืองน่าน จัดขบวนแห่สงกรานต์ แบบมินิมอล งานเล็กๆ เน้นร่วมขบวนแห่ ไม่เน้นคนเยอะ เพื่อสืบทอดประเพณีให้สืบต่อไป หลังจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา 2 ปี ในพื้นที่จังหวัดน่านงดจัดงานและกิจกรรมต่างๆในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโคหวิด แต่ตามระเบียบของจังหวัดที่กำหนด งดจัดงาน ในปีนี้ ทางจังหวัดได้ผ่อนปรนให้สามารถจัดงานตามประเพณีได้แต่ให้งดการเล่นสาดน้ำ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ทำให้ถนนทุกสายในเขตเทศบาลเมืองน่าน ไม่มีการเล่นสาดน้ำสงกรานต์ มาเป็นปีที่ 3 แล้ว จึงทำให้เทศกาลสงการณ์ที่ผ่านมาหลายปีมานี้เงียบเหงาขบวนแห่ สงกรานต์ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน ทำตามประเพณีโบราณ โดยจะมีขบวนแห่รอบเมืองน่าน แล้วมาที่วัดสวนตาล เพื่อสักการะ องค์พระเจ้าทองทิพย์ ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของเมืองน่าน มาเป็นเวลาหลายร้อยปี

ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณกาลให้คงสืบไว้ต่อไป โดยวันนี้ (13 เมษายน) คนเมืองถือว่าเป็นวันสังขาลล่องตามประเพณีล้านนาไทยแต่เดิมมา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว สำหรับวัดสวนตาล สร้างขึ้นโดยพระนางปทุมมาวดีชายาของพญาภูเข็ง เจ้าผู้ครองนครน่าน เมื่อราว พ.ศ.1955 เป็นวัดที่ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองน่านด้านทิศเหนือ ในบริเวณที่เป็นสวนตาลหลวง ซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัด ภายในวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐาน พระเจ้าทองทิพย์ พระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยองค์ใหญ่หน้าตักกว้าง 10 ฟุต สูง 14 ฟุต 4 นิ้ว พระเจ้าติโลกราช แห่งนครเชียงใหม่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ.1993 เพื่อแสดงถึงชัยชนะ ที่พระองค์สามารถยึดเมืองน่าน ไว้ในพระราชอำนาจ ทุกปีใหม่ช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ ชาวน่าน จะจัดงานนมัสการ และสรงน้ำพระเจ้าทองทิพย์ เพราะชาวน่านเคารพนับถือเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวเมืองน่านมายาวนานกว่า 600 ปี โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานน้ำสรงเป็นประจำทุกปี[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=AnK2BqO1v7Y[/embedyt]

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น โทร.0848084888

Next Post

นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ นำส่วนราชการเยี่ยมให้

นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ นำส่วนราชการเยี่ยมให้กำลัง […]

ข่าวภูธร