อ.เบตง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

admin2

อ.เบตง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่อำเภอเบตง ยะลา – รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พบปะผู้นำศาสนาและตรวจเยี่ยมตลาดในอำเภอเบตง เมื่อวันที่ 10 เม.ย.ที่ศูนย์ตาสับปะรดเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมี นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเมืองเบตง นางผุสสดี จ๋ายเจริญ พาณิชย์จังหวัดยะลา ให้การต้อนรับ โดยคณะได้ลงพื้นที่ในอำเภอเบตง พบปะกองกำลังพิทักษ์เมืองเบตง 4 ฝ่าย ทั้ง ตำรวจ ทหาร อส. และ กำลังภาคประชาชน พร้อมทั้งมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และลงพื้นที่สำรวจร้านค้า แผงลอย พบปะพ่อค้า แม่ค้า ติดตามสถานการณ์การค้าในพื้นที่อำเภอเบตง และได้พบปะผู้นำศาสนาอิสลามในพื้นที่พร้อมกล่าวแสดงความยินดีพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่ได้ประกอบศาสนกิจ ด้วยการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ตามที่ศาสนาอิสลามได้บัญญัติไว้ ด้วยความอดทน อดกลั้น จนนำไปสู่ความเข้มแข็งทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นการขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์ผุดผ่อง ต่อมาคณะได้สำรวจตลาดสดและร้านค้า แผงลอย พบปะชาวบ้าน ต่อมารองนายกและคณะพบปะชาวไทยเชื้อสายจีนที่มูลนิธิอำเภอเบตงและประชุมทีมงานเซลล์แมน ตรวจเยี่ยมการค้าขายชายแดนที่ด่านอำเภอเบตง ต่อไป[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=bvw0Y6zb-o4[/embedyt]

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา โทร.064-126-5593 – 080-036-2786

Next Post

นาย วีระชัย นาคมาศ(มาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการ

นาย วีระชัย นาคมาศ(มาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัด […]

ข่าวภูธร