นาย วีระชัย นาคมาศ(มาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการ

admin2

นาย วีระชัย นาคมาศ(มาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ 11-17 เมษายน นี้ วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ หมวดทางหลวงบางปะอิน ถนนสายเอเชีย อำเภอบางปะอิน นายวีระชัย นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.อ.(พ) ภัทราวุธ ทิพโกมุท รอง ผอ.กอ.รมน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ต.อ นฤนาท พุทไธสง รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา นายสุนทร แก้วศรีใส ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ มูลนิธิ อาสาสมัคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้
โดย ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดช่วงรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ว่า “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ซึ่งเทศกาลสงกรานต์ เป็นช่วงเวลาที่มีประชาชนจำนวนมาก ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีถนนสายหลัก ที่ใช้สัญจรไปสู่ภูมิภาคอื่นถึง 5 สาย และมีถนนสายรอง ที่มีเส้นทางผ่านหมู่บ้าน ชุมชนไปสู่จังหวัดอื่นจำนวนมาก
จึงทำให้มีปริมาณการใช้รถใช้ถนนสูงกว่าปกติ และมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง เมื่อเทียบกับช่วงเวลาปกติ จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ณ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ห้องพุทไธสวรรย์) ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ขอเน้นย้ำให้ผู้มีหน้าที่ให้ความสำคัญกับการกวดขันวินัยจราจรอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เน้นบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุตามเส้นทางหลักและเส้นทางรอง มีมาตรการเชิงรุก ในการตรวจสอบความพร้อมของผู้ขับขี่ยานพาหนะ โดยให้เข้มงวดกับการสวมหมวกนิรภัย การเมาแล้วขับ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน และให้ทุกส่วนราชการ ทำงานร่วมกับจิตอาสาพระราชทานอย่างใกล้ชิดในทุกระดับ โดยเฉพาะท้องถิ่นให้จัดจิตอาสาเตรียมพร้อมภัยพิบัติของ อบต.ประจำด่านชุมชน ทุกตำบล ให้ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงาน ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี ลงพื้นที่ดูแลประชาชน และกำชับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ทุ่มเทเสียสละ เนื่องจากปัจจุบันมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)จึงขอความร่วมมือให้ทุกส่วนราชการ อาสาสมัคร มูลนิธิการกุศลต่าง ๆ เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดบริการ และด่านชุมชน ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรการสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด
สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

นาย วีระชัย นาคมาศ(มาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการ

นาย วีระชัย นาคมาศ(มาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัด […]

ข่าวภูธร