ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.๓๗มทบ.๓๗ ศบภ.มทบ.๓๗

admin2

ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.๓๗มทบ.๓๗ ศบภ.มทบ.๓๗ ศบค.๑๙ มทบ.๓๗ ร่วมกับ ฉก.ม.๓ กกล.ผาเมือง และ ร.๑๗ พัน.๓ ในพระองค์ จัดกำลังพลดำเนินการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๖๕, ๑๐๐๐ พล.ต. ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผอ.จอส.พระราชทาน มทบ.๓๗ ผบ.มทบ.๓๗ ผบ.ศบภ.มทบ.๓๗ มอบหมายให้ พ.ต. อภิสิทธิ์ มูลสุรินทร์ ชรก.กกร.มทบ.๓๗ นำกำลังพล จอส.พระราชทาน มทบ.๓๗ บูรณาการร่วมกับกำลังพล จอส.พระราชทาน ฉก.ม.๓ กกล.ผาเมือง และ พล.ร.๗ โดย ร.๑๗ พัน.๓ ในพระองค์ฯ รวมจำนวน ๑๖ นาย ดำเนินการบริจาคโลหิตเพื่อเป็นการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาภาวะโลหิตขาดแคลน จากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ ศูนย์บริจาคโลหิต รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ อ.เมือง จว.ช.ร. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ และร่วมกันทำความดีเพื่อสังคม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กห. ประจำปี ๒๕๖๕ ครบรอบ ๑๓๕ ปี โดยการดำเนินการปฏิบัติ มีกำลังพลสามารถบริจาคโลหิตได้ รวมจำนวน ๑๖ นาย ปริมาณโลหิต จำนวน ๕,๖๐๐ ซีซี ซึ่งจากการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ กำลังพลทุกนายหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือ และช่วยแก้ไขปัญหาสำหรับผู้มีความต้องการโลหิต ได้มีความสุขสำหรับการต่อชีวิต และลมหายใจทั้งนี้ การปฏิบัติได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชนเราทำความดีด้วยหัวใจ เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

Next Post

อ.พาน วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ภายใต้

อ.พาน วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ภายใต้การ […]

You May Like

ข่าวภูธร