นาย วีระชัย นาคมาศ นาค-คะ-มาด ผู้ว่าราชการ

admin2

นาย วีระชัย นาคมาศ นาค-คะ-มาด ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมกรมการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2565 วันนี้ 30 มี.ค. 2565 ที่ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ นาค-คะ-มาด ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดฯ โดยมี นางสรัลพัชร ประโมทะกะ และ นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานที่มีที่ตั้งในอาคารศาลากลางจังหวัดร่วมประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานและผู้แทนองค์กรต่างๆ ร่วมประชุมผ่านระบบ zoom จากที่ตั้งหน่วยงาน
โดยก่อนเริ่มการประชุมได้ทำพิธีมอบโล่เกียรติคุณ โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง หมู่บ้านอยู่เย็น 2 ราย พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ศูนย์ อปพร.ดีเด่น  อปพร.ดีเด่น 2 ราย พิธีมอบประกาศเกียรติบัตร หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด 5 ราย พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคลผู้กระทำความดี แต่ไม่เข้าข่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 1 รายและพิธีมอบใบประกาศให้กับตำบลที่สนับสนุนการดำเนินงานฉีดวัคซีนโควิด-19 ครอบคลุมเข็มแรกร้อยละ 100 จำนวน 3 ตำบล โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กำชับให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ได้เร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชนถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การ์ดอย่าตก โดยให้ดำรงการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง และป้องกันตนเองขั้นสูงสุด รวมทั้งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เน้นย้ำในเรื่องการตรวจ ATK ก่อนและหลังจากการเดินทางกลับบ้าน จัดกิจกรรมรวมคนในระดับต่างๆ ขอให้มีการเข้มงวดต่อการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การควบคุมโรคเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ได้โดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม ในการประชุมครั้งนี้ มีประเด็นสำคัญประกอบไปด้วย การรายงานเศรษฐกิจการค้าของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม ผลการดำเนินงานของภาคส่วนต่าง ๆ
สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำประชาชน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำประชาชนทุกหมู […]

ข่าวภูธร