พ่อเมืองอำนาจเจริญ นำส่วนราชการออกหน่วยบริการ

admin2

พ่อเมืองอำนาจเจริญ นำส่วนราชการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนภูเขาขาม ตำบลคึมใหญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565
เวลา 09.00 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำส่วนราชการในจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่ โรงเรียนบ้านภูเขาขาม ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ ปลัดจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกิจกรรมภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 โดยได้รับการสนับสนุน ATK จากคุณสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกรเะทรวงคมนาคม จำนวน 500 ชุด ตรวจคัดกรองประชาชน นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ นำส่วนราชการระดับอำเภอ และประชาชนตำบลคึมใหญ่เข้ารับบริการ และนำเสนอปัญหาของตำบล เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย เปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์ พอ.สว. การทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ต่อด้วย พิธีเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมีการมอบทุนการศึกษา จำนวน 45 ทุน มอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด มอบพันธุ์ปลาให้กับผู้นำชุมชนไปปล่อยในหนองน้ำสาธารณะ
คณะผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เยี่ยมชมการให้บริการประชาชนของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้กำลังใจและพบปะกับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=0g0DX6jgiH0[/embedyt]

Next Post

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และคณะฯ ตรวจ

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และคณะฯ ตรวจติดตามผ […]

ข่าวภูธร