อำเภอตระการพืชผลร้องให้ นภอ.แต่งตั้งคณะ

admin2

อำเภอตระการพืชผลร้องให้ นภอ.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ผญบ.เรียกรับเงิน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมานายชัยชนะ สมพร เบอร์โทรศัพท์ 092 145 1149 ได้เดินทางเข้าพบนายอำเภอตระการพืชผลเพื่อยื่นหนังสือในนามชมรมเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นภาคประชาสังคมขอให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกับแนบหนังสือร้องเรียนภาพถ่ายและแผ่นซีดีบันทึกเสียงการพูดคุยเรียกรับเงินจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ปรากฏว่านายอำเภอติดราชการเจ้าหน้าที่รับหนังสือไว้แทนทีมงานข่าวอำเภอตระการพืชผล ฅน ข่าวภูธรฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อสอบถามนายชัยชนะ สมพร นายชัยชนะกล่าวกับ ฅน ข่าวภูธรฯ”นักข่าวจอมแฉ”ว่าตนได้รับหนังสือร้องเรียนจากผู้ไม่ประสงค์จะลงนามได้ร้องเรียนขอความอนุเคราะห์มายังศูนย์ชมรมเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นภาคประชาสังคมอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ว่าขอให้เข้าทำการตรวจสอบผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13และได้ร้องเรียนกล่าวหาผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤติกรรมเรียกรับเงินจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตนจึงได้เข้ายื่นหนังสือต่อนายอำเภอตระการพืชผลเพื่อขอให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงหากผลการสอบออกมาพบปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้านได้เรียกรับเงินจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจริงหรือกระทำการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมอย่างร้ายแรงก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการขอให้ท่านนายอำเภอลงโทษปลดออกไล่ออกและตามอำนาจของท่านนายอำเภอด้วยนายชัยชนะกล่าว

ภาพ/ข่าว/ทีมข่าวอำเภอตระการพืชผล รายงาน

Next Post

กาญจนบุรี – สาธารณสุขกาญจน์ จัดประชุมเชิง

กาญจนบุรี – สาธารณสุขกาญจน์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติกา […]

ข่าวภูธร