อำเภอเชียงดาว ทหารม้ามอบรถจักรยานให้เด็ก

admin2

อำเภอเชียงดาว ทหารม้ามอบรถจักรยานให้เด็กนักเรียนใช้ขับขี่มาเรียนหนังสือ 9 มีนาคม 2565
พันเอก วีระชัย ผองแก้ว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่4 กองกำลังผาเมือง ทำการจัดมอบโครงการอารมี่ไบค์ Army bike จักรยานฝันปันสูข โดยมอบรถจักรยานให้กับนักเรียนที่มีความต้องการใช้ในการเดินทางไปกลับ จากบ้านสู่โรงเรียนและจากโรงเรียนกลับบ้าน ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก และกองทัพภาค3 ที่จะช่วยเหลือเด็กนักเรียนในพื้นที่ให้มีความสะดวกในการไปเรียนหนังสือและทำกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ห่างไกลเป็นการช่วยลดภาระต่างๆให้กับครอบครัวของนักเรียน วันนี้ได้มาทำการมอบรถจักรยานให้กับนักเรียน 2 โรงเรียน 1.โรงเรียนบ้านถ้ำ ถ้ำเชียงดาว ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีนักเรียน59คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่1-6 มีบุคลากรครูเจ้าหน้าที่8คน ได้มอบรถจักรยานจำนวน 5คันให้กับเด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมปีที่4 และได้มอบแมสป้องกันการแพร่และติดเชื้อโควิด19ให้กับผู้ปกครอง ครู และนักเรียนด้วย และ 2.โรงเรียนบ้านอรุโณทัย โดย พันเอกภาคภูมิ อินดี รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้า มอบให้นักเรียนโรงเรียนบ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5คันโดยให้กับนักเรียนชั้นประถมปีที่4 ซึ่งเป็นนักเรียนชนเผ่า โรงเรียนมีนักเรียน 2,300คน ครูจำนวน 120คน เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่แต่ติดชายแดนยังมีครอบครัวเด็กยากจนอีกหลายครอบครัวที่ยังมีความต้องการรถจักรยานในการขับขี่ไปโรงเรียน ใครอยากบริจาคจะกรยานเก่าสามารถบริจาคได้ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่4 กองกำลังผาเมือง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ได้เพื่อทางทหารจะได้ทำการซ่อมแซมเพื่อมอบให้นักเรียนในพื้นที่ชายแดนต่อไป

นายสำราญ แสงวงค์ รายงาน

Next Post

อำเภอฝาง พ่นฆ่าเชื้อโควิดและสมุนไพรบ้านชนเผ่าลา

อำเภอฝาง พ่นฆ่าเชื้อโควิดและสมุนไพรบ้านชนเผ่าลาหู่ […]

You May Like

ข่าวภูธร