อยุธยาซิตี้พาร์ค ชวนร่วมบริจาคโลหิต ยิ่งให้…ยิ่งได้

admin2

อยุธยาซิตี้พาร์ค ชวนร่วมบริจาคโลหิต ยิ่งให้…ยิ่งได้สุขภาพดีภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดกิจกรรม อยุธยาซิตี้พาร์ค รวมใจให้ชีวิต ส่งต่อโลหิต 22 แสนซีซี เพื่อมอบให้กับผู้ป่วยที่มีความต้องการเลือดจำนวนมาก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบผู้บริจาคโลหิตลดลง เลือดทุกกรุ๊ปขาดแคลน จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่สุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง บริจาคโลหิตเร่งด่วนในวันที่ 12 และ 26 มีนาคม 2565เวลา 10.00-13.30 น. ชั้น 2 หน้าโรบินสัน ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.035-801-919การเตรียมตัวบริจาคโลหิตนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 5 ชั่วโมงสุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะบริจาคโลหิต งดบริจาคเมื่อรู้สึกไม่สบายหากอยู่ระหว่างรับประทานยารักษาโรค ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล ผู้ตรววจคัดกรองสุขภาพทุกครั้งดื่มน้ำ 3 – 4 แก้ว ก่อนบริจาคโลหิต ช่วยลดโอกาสการเป็นลมหลังการบริจาคโลหิตรับประทานอาหารประจำมื้อก่อนมาบริจาคโลหิต หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เช่น ข้าวขาหมู ข้าวมันไก่ แกงกะทิ ขนมหวาน ก่อนมาบริจาคโลหิต 6 ชั่วโมงงดสูบบุหรี่ ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมงงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมงกรุณาแสดงบัตรประชาชนก่อนบริจาคโลหิตทุกครั้งศูนย์การค้าฯ รักษามาตรการและสร้างความมั่นใจให้เป็นสถานที่ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ควบคุม ดูแล รักษาความสะอาด อุปกรณ์ สถานที่ สุขอนามัยของผู้มาบริจาคโลหิต และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน มั่นใจได้ว่าไม่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ โดยปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

นางสาว นุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการ

นางสาว นุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหว […]

You May Like

ข่าวภูธร