ป.ป.ช. อุบลฯ ร่วมกับ ชมรม STRONG อุบลฯ ลงพื้นที่

admin2

ป.ป.ช. อุบลฯ ร่วมกับ ชมรม STRONG อุบลฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีมีการโพสต์ลงในกลุ่มเฟซบุ๊กชื่อดังกลุ่มหนึ่ง ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองสารเคมีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี นายศรัทธา กอบกุลบุญศิริ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยกลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชน ลงพื้นที่ร่วมกันในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในพื้นที่ เมื่อ 1 มีนาคม 2565 ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี กรณีมีการโพสต์ลงในกลุ่มเฟซบุ๊กชื่อดังกลุ่มหนึ่ง ซึ่งได้ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองสารเคมีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี

โดยในเบื้องต้นได้มีการประสานขอทราบข้อมูล เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนที่มาที่ไปในการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว โดยปรากฏข้อเท็จจริงว่า กรณีดังกล่าวเป็นการจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้ออเนกประสงค์ จำนวน 4080 ลิตร สำหรับฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อส่งมอบให้กับสำนักงานการไฟฟ้าสาขาต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี จะได้มีการตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐาน และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Next Post

ศูนย์ข่าวมุกดาหาร  ตำรวจน้ำมุกดาหาร ยึดเคตามีน

ศูนย์ข่าวมุกดาหาร  ตำรวจน้ำมุกดาหาร ยึดเคตามีน 69 […]

ข่าวภูธร