นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด

admin2

นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 นคณะกรรมการ-สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 5 แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราาย ปกครองอำเภอเมืองเชียงราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลนางแล และส่วนท้องถิ่น มอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน ของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นางปุ๊ด บัวเร็ว ผู้สูงอายุและมีความพิการทางการเคลื่อนไหว ข้อเข่าคดงอ มีปัญหาในการก้าวเดิน และมีฐานะยากจน อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 380 หมู่ที่ 13 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพียงลำพัง เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ผ้าห่ม หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

สำนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

สำนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดิน […]

You May Like

ข่าวภูธร