กาญจนบุรี – วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ

admin2

กาญจนบุรี – วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ สสจ. กาญจน์ รับรางวัล 12 สาขา ส่วนที่ สสจ.กาญจน์ชี้แจงการขึ้นทะเบียนหน่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง รุ่นที่ 1ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566 ยกย่องความเป็นจิตอาสาช่วยประชาชนเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ และเป็นที่พึ่งของชุมชนเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข มอบรางวัล อสม.ดีเด่น 12 สาขา ย้ำให้พัฒนาตนเองให้ทันเทคโนโลยีและความก้าวหน้าของระบบบริการ และช่วยขับเคลื่อนปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย ซึ่งในปีนี้จังหวัดกาญจนบุรี ได้คัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด ระดับเขต รวมจำนวน 12 คน โดยมีนางสาวภาวิณี แซ่ตั้ง ได้รับคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่น ระดับเขต สาขาการส่งเสริมสุขภาพ

ส่วน ที่ห้องประชุมหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมชี้แจงการขึ้นทะเบียนหน่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง รุ่นที่ 1 เพื่อยกระดับหน่วยปฏิบัติการแพทย์ให้เป็นไปตาม “ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการแพทย์ พ.ศ. 2564 โดยมี คุณนวนันท์น อินทรักษ์ ผู้จัดการกลุ่มงานบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ 3 และคณะ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ที่ห้องประชุมหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จัดอบรมชี้แจงการขึ้นทะเบียนหน่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง รุ่นที่ 2 เพื่อยกระดับหน่วยปฏิบัติการแพทย์ให้เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการแพทย์ พ.ศ.2564 โดยมี คุณนวนันท์น อินทรักษ์ ผู้จัดการกลุ่มงานบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ 3 และคณะ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

ข่าวภูมิภาคกาญจนบุรี / ปรีชา ไหลวารินทร์ – รายงาน

Next Post

น ส พ เหยี่ยวขาวภูธร ประตูขาวพญายม 915

Post Views: 121 น ส พ เหยี่ยวขาวภูธร ประตูขาวพญายม […]

ข่าวภูธร