อลงกรณ์ พลบุตร เปิดงานสืบสานพิธีทำขวัญเกลือ

admin2

อลงกรณ์ พลบุตร เปิดงานสืบสานพิธีทำขวัญเกลือ หนึ่งเดียวในโลก ประเพณีดั่งเดิมของชาว จ.เพชรบุรี รายการทั่วไทย by โกดำ วันนี้จะพามาพบกับหนึ่งเดียวในโลก ประเพณีทำขวัญเกลือ ที่จังหวัดเพชรบุรีนายอลงกรณ์พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี เปิดงานสืบสานพิธีทำขวัญเกลือและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเกลือทะเล เพื่อการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2565 ที่สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทย หมู่ที่ 9 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โดยในช่วงเวลา 07.00 น. นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นายธรรมนูญ ศรีวรรชนะ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน ในพิธีทำขวัญเกลือ ต่อจากนั้น เวลา 09.00 น. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงานและร่วมกัน เปิดงานสืบสานพิธีทำขวัญเกลือและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเกลือทะเล เพื่อการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2565 พร้อมทั้งเยี่ยมชม บูธผลิตภัณฑ์เกลือทะเล และพิพิธภัณฑ์นาเกลือจังหวัดเพชรบุรี การผลิตเกลือ การเรียนรู้การพัฒนาเกลือไทยทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ แก่เกษตรกรเกลือทะเล

สำหรับ พิธีทำขวัญเกลือ เป็นพิธีที่มีความสำคัญแก่เกษรตกรทำนาเกลือ ที่สืบสานกันมาแต่โบราณ มีการเซ่นไหว้ พระวายุ พระแม่คงคา พระแม่ธรณี และศาลตาพุกซี่งเป็นผู้พิทักษ์นาเกลือคนแรก ทั้งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลและความมั่นคงในการดำเนินชีวิตกับการประกอบอาชีพนาเกลือ ที่สืบต่อกันมาตราบเท่าทุกวันนี้

สุเทพ นิ่มนวล รายงาน

Next Post

อำเภอแม่อาย คืบหน้าทหารพรานปะทะกลุ่มยา

อำเภอแม่อาย คืบหน้าทหารพรานปะทะกลุ่มยาเสพติดยึดยาเ […]

ข่าวภูธร