กาญจนบุรี – เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร พอ.สว. ออกให้

admin2

กาญจนบุรี – เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร พอ.สว. ออกให้บริการช่วยเหลือประชาชนในการรักษาป้องกันโรคและส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน ในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

วันนี้ 23 พ.ค. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ว่าที่ร้อยตรีศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ( รองประธานกรรมการ พอ.สว. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี) หัวหน้าชุด นำทีมเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร พอ.สว. ออกให้บริการช่วยเหลือประชาชนในการรักษาป้องกันโรคและส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน ในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านมิตรมวลชน หมู่ 1 บ้านตีนตก ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป แนะนำการส่งเสริมสุขภาพ บริการด้านทันตกรรม การควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล มีผู้มารับบริการ รวม 151 คน โดยมีบริการแพทย์ตรวจรักษา จำนวน 69 คน เจาะเลือด 65 คน บริการทันตกรรม 17 คน และการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จำนวน 60 คน

ส่วนที่ โรงแรมพีลูส นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาร่วมกันของข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2566

ข่าวภูมิภาคกาญจนบุรี / ปรีชา ไหลวารินทร์ – รายงาน

Next Post

กาญจนบุรี - ทหาร ฉก.ลาดหญ้า สนธิกำลังรวบ

Post Views: 46 กาญจนบุรี – ทหาร ฉก.ลาดหญ้า ส […]

ข่าวภูธร