ผอ.ศบภ.มทบ.๓๗ จัดกำลังพล มทบ.๓๗ ดำเนินการ

admin2

ผอ.ศบภ.มทบ.๓๗ จัดกำลังพล มทบ.๓๗ ดำเนินการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ณ บ้านห้วยไร่ ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๕ ๐๙๓๐ – ๑๖๐๐ พล.ต. ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผบ.มทบ.๓๗ ผอ.ศบภ.มทบ.๓๗ ได้จัดกำลังพล เจ้าหน้าที่ ฝ่ายยุทธโยธา มทบ.๓๗ จำนวน ๓ นาย และกำลังพล ร้อย.มทบ.๓๗ จำนวน ๑ นาย ดำเนินการเข้าซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ คือ นาย สายัณห์ ชุ่มมงคล ทหารกองหนุน ซึ่งได้ปลดจากกองประจำการ ในสังกัด มทบ.๓๗ เมื่อ ๓๑ ธ.ค. ๖๔ ที่ผ่านมา โดย นายสายัณห์ ชุ่มมงคล มีฐานะยากจน สภาพบ้านมีความชำรุดทรุดโทรม อีกทั้ง ยังต้องหารายได้ มาเลี้ยงดูบิดา ซึ่งบิดามีสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรง มีโรคประจำตัว ไม่สามารถทำงานหนักได้ โดยในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา มทบ.๓๗/ศบภ.มทบ.๓๗ ได้เข้าทำการสำรวจและประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม โดยทำการรวบรวมสิ่งของวัสดุอุปกรณ์ ประสานขอความร่วมมือ ในการบริจาคทั้งภาครัฐและเอกชน และได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส วัดห้วยปลากั้ง และส่วนราชการในพื้นที่ อ.ดอยหลวง ในการสนับสนุนงบประมาณและวัสดุในการก่อสร้างบ้างส่วน เมื่อวันที่ ๓ ก.พ. ๖๕ หน่วยได้ดำเนินการรื้อโครงสร้างหลังคาที่เก่าและชำรุดออก และดำเนินการติดตั้งหลังคาขึ้นมาใหม่ และเมื่อวันที่ ๔ ก.พ. ๖๕ ได้เข้าดำเนินการรื้อถอนพื้นบ้านบริเวณห้องครัว และซ่อมแซมโครงสร้างพื้นบ้านใหม่ ติดตั้งส่วนประกอบของหลังคาเพิ่มเติม ในวันนี้ ได้ดำเนินการ วางแบบในส่วนของการสร้างห้องน้ำ ขุดหลุมเสา และตั้งเสาปูน เทปูนของเสา ณ บ้านห้วยไร่ ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ มทบ.๓๗ จะดำเนินการซ่อมแซมบ้านให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อให้น้องทหารที่เคยรับใช้ชาติได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

กอ.รมน.จังหวัด เชียงราย จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว

กอ.รมน.จังหวัด เชียงราย จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ป […]

ข่าวภูธร