ภารกิจนายอำเภอพาน นายวุฒิกร คำมา นาย

admin2

ภารกิจนายอำเภอพาน นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.ร่วมสัมมนา เรื่อง การจัดทำบัญชีทรัพย์สินของวัดและการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ ในการสร้างวัด ตามมติคณะรัฐมนตรี ณ หอประชุมพาน คุณากร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น พระภิกษุสงฆ์ ไวยาวัจกรวัด และอาจารย์วัด ในเขตพื้นที่อำเภอพาน ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร

Next Post

นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน จังหวัด

นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วันที่ […]

ข่าวภูธร