เทศบาลตำบลร้องกวาง “มอบเกียรติบัตร” กลุ่ม

admin2

เทศบาลตำบลร้องกวาง “มอบเกียรติบัตร” กลุ่มสตรีที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีในเขตเทศบาลตำบลร้องกวาง เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ. หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลร้องกวาง จังหวัดแพร่ นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง ได้มอบมายให้ นายอัศวิน วรรณจรรยา รองนายกเทศมนตรี มอบเกียรติบัตรให้แก่กลุ่มสตรีที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีในเขตเทศบาลตำบลร้องกวาง ประจำปีงบประมาณ 2565

นายอัศวิน วรรณจรรยา กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจาก นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรี ให้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่กลุ่มสตรีที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีในเขตเทศบาลตำบลร้องกวาง ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นอาชีพเสริมให้แก่กลุ่มสตรี ใช้เวลาว่างจากงานประจำให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว รวมถึงนำความรู้ที่ได้รับการจากฝึกอบรมไปเผยแพร่ให้แก่ครอบครัวและชุมชนต่อไป

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

พะเยา- เด็กเชียงคำมั่นใจ เปิดแขนรอเข็ม เดิน

พะเยา- เด็กเชียงคำมั่นใจ เปิดแขนรอเข็ม เดินหน้าฉีด […]

ข่าวภูธร