admin2

ดร.อัมพร พินะสา” เลขาธิการกพฐ ติดตาม การจัดการศึกษา ร.ร.คุณภาพการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใน จ.แพร่ เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ ม่วงไข่วิทยาคาร อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ติดตามนโยบายการบริหารจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา และโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี นายอดุลย์ เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ , นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ , นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และ ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับและนำเสนอรายงานผลการดำเนินงาน โดยนายอนุสรณ์ พุทธจร ผอ.ร.ร.บ้านหนองม่วงไข่ นำคณะครูร่วมให้การต้อนรับด้วย

ธีรพงษ์ ธงออน /แพร่

Next Post

วุฒิสภา จัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ

วุฒิสภา จัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ ประชาชน ส่งเสริม […]

You May Like

ข่าวภูธร