นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน จังหวัด

admin2

นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วันพฤหัสบดี วันที่ 27 มกราคม 65 มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าหุ่ง เจริญเมือง สันมะเค็ด ทรายขาว ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 ตำบลป่าหุ่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลสันมะเค็ด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลทรายขาว หมู่ที่ 9 ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายผลการประเมิน

Next Post

อำเภอแม่อาย ทหารพรานปะทะกลุ่มยาเสพติด

อำเภอแม่อาย ทหารพรานปะทะกลุ่มยาเสพติด แม่อาย ทหารพ […]

ข่าวภูธร