พะเยา – วัฒนธรรมจังหวัดพะเยามอบรางวัล “

admin2

พะเยา – วัฒนธรรมจังหวัดพะเยามอบรางวัล “ วัฒนธรรมวินิต ให้เด็กที่มีความประพฤติดี เป็นแบบอย่างแก่สังคม วันนี้ 24 มกราคม 2564  ที่อาคารสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดพะเยา วัดศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยา พระสุนทรกิตติคุณ ผศ.ดร. รักษาการเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายไสว ไชยเมือง วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เพื่อทำพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ “ วัฒนธรรมวินิต “ ให้กับเยาวชนจังหวัดพะเยา จำนวน ๖๓ คน
นายไสว กล่าวว่า การจัดกิจกรรมคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” จังหวัดพะเยา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ในครั้งนี้ก็เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กที่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีความประพฤติดี และมีคุณธรรมในการดำเนินชีวิต ควรแก่การเป็นแบบอย่าง มีเด็กที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณนวน ๖๓ คน และได้จัดกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายคุณธรรม หัวข้อ ” เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน ” ระดับจังหวัด เพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งสร้างความรักความเข้าใจอันดีในครอบครัว และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้สื่อได้มีบทบาทในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงามของคนในสังคม มีเด็กหรือเยาวชนพร้อมด้วยผู้ปกครอง ส่งผลงานคลิปวีดีโอเข้าร่วมประกวดจำนวน ๔๕ ทีม
นายไสว กล่าวต่อไปว่า ทีมมีผลงานชนะการประกวด จะได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร จำนวน ๓ ทีม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง “บ้านของฉัน” จากทีม ฝายกวางวิทยาคม สังกัดโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม , รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่งได้แก่ เรื่อง “กาละแมโบราณ” จากทีม ก๋วยจั๊บ สังกัดโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม และ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง ได้แก่ เรื่อง “โคมล้านนาบ้านเฮา” จากทีม คนเมืองจุน สังกัดโรงเรียนจุนวิทยาคม ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับจังหวัดจะได้รับสิทธิ์ให้เข้าร่วมประกวดในระดับประเทศ น.ส.กันติชา ทาทาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ร.ร.พะเยาพิทยาคม ๑ใน ๖๓ ผู้เข้ารับใบประกาศฯ กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจกับใบประกาศเกียรติคุณฯในครั้งนี้ หลังจากที่เคยได้รับเข็มเชิดชูเกียรติผู้มีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อสมัยเรียน ม.ต้น ซึ่งมันจะเป็นแรงผลักให้ทำความดีกับผู้อื่น กับสังคมให้ดียิ่งๆขึ้นไป
(ภาพ/ข่าว สราวุธ ตั้งประเสริฐ พะเยา )

Next Post

เชียงราย ยาบ้ายาไอซ์พยายายามเข้ามากทุกวัน

เชียงราย ยาบ้ายาไอซ์พยายายามเข้ามากทุกวัน นักขนมาร […]

You May Like

ข่าวภูธร