อำเภอลืออำนาจ คณะผู้เข้าประกวดนางสาวไทย

admin2

อำเภอลืออำนาจ คณะผู้เข้าประกวดนางสาวไทยเดินสายทำบุญร่วมเรียนรู้ สืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 เวลา 06.59 นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนให้การต้อนรับผู้เข้าประกวดนางสาวไทย จำนวน 24 คน ได้ร่วมทำบุญตักบาตร ที่ บริเวณเสมาพันปี วัดโพธิ์ศิลา ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ไปตามวิถีไทอำนาจ นุ่งซิ่นหมี่ สวมโสร่งไหม ห่มสไบเฉียง พร้อมเพรียงตักบาตร โดยวัดแห่งนี้ได้มีการค้นพบใบเสมาพันปี สมัยทวาราวดีขนาดใหญ่ สร้างจากหินทรายขาว อายุประมาณ 1,000 ปี ราว พ.ศ. 1200 – 1300 ศิลปะขอมแบบไพรกเมง โดยจะพบใบเสมาจำนวน 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ที่วัดโพธิ์ศิลา กลุ่มที่ 2 ที่วัดป่าเรไร กลุ่มที่ 3 บริเวณหน้าเทศบาลตำบลเปือย จากนั้นได้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกับชาวบ้าน และร่วมกิจกรรม Work Shop การทำภาชนะจากใบไม้กับชาวบ้านในชุมชนบ้านเปือย อำเภอลืออำนาจ ในช่วงบ่ายเดินทางไปที่วัดอำนาจ ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่มี 5 อำนาจ วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานองค์พระเจ้าใหญ่ลือชัย พระคู่บ้านคู่เมืองของคนลืออำนาจ คนจังหวัดอำนาจเจริญ โดยผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ทั้ง 24 คน ได้ชมการฟ้อนรำศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นจากน้องๆนักเรียนในพื้นที่ และร่วมกิจกรรมเรียนรู้การทำขันหมากเบ็งที่คนอีสานใช้ในการบูชาพระได้นำขันหมากเบ็งเข้าสักการะพระเจ้าใหญ่ลือชัย หรือ พระฤทธิ์ลือชัย ที่ ก่อด้วยอิฐ ถือปูน ลงรักปิดทอง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีพุทธลักษณะแบบศิลปะล้านช้าง สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2398-2404 ด้วยบริเวณวัดอำนาจ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน พระเจ้าใหญ่ลือชัยนั้น มีลักษณะเป็นชุมชนเก่าแก่ เป็นที่ตั้งเมืองอำนาจเจริญมาก่อน จึงมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ ปาฏิหาริย์ ของพระเจ้าใหญ่ลือชัยมากมาย จากผู้คนที่มากราบไหว้บูชาแล้วประสบความเจริญรุ่งเรือง มีชื่อเสียงเลื่องลือ ความเชื่อและศรัทธา คนโบราณเล่าลือกันว่าใครที่ได้มากราบไหว้ ขอพรจะได้รับความสำเร็จ ได้รับชัยชนะจากศัตรูหมู่มารมีอำนาจบารมีเป็นที่ยำเกรง ชีวิตผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคนานาประการได้อย่างน่าอัศจรรย์ หลังจากที่คณะผู้เข้าประกวดนางสาวไทยได้เข้าสักการะพระเจ้าใหญ่ลือชัยแล้ว ได้เข้าเยี่ยมชมถ้ำสิรินาคา และขอพรจากองค์พญานาคราช ณ ถ้ำแห่งนี้ ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งภายในวัดอำนาจที่ประชาชนเดินทางมาขอพรกันไม่ขาดสาย สำหรับการประกวดนางสาวไทยครั้ง ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคุณญานีนาค เข็มนาค ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้สนับสนุนและประสานกองประกวดนางสาวไทย เพื่อมาเก็บตัวและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญ

Next Post

พะเยา– เปลี่ยนห้องร้างให้เป็นห้องเรียน น้องเรียน

พะเยา– เปลี่ยนห้องร้างให้เป็นห้องเรียน น้องเรียนปร […]

You May Like

ข่าวภูธร