อำนาจเจริญ จิตอาสาพระราชทานตำบลโคกกลาง พัฒนา

admin2

อำนาจเจริญ จิตอาสาพระราชทานตำบลโคกกลาง พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหมู่บ้านหนองแดง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ/ผอ.ศอ.จอส.อ.ลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ นายบุญพร้อม สุวะรัตน์ รองนายก ทต.โคกกลาง นายสมพงษ์ เชื้อสิงห์ ผญบ.ม.5 นายสง่า อินทบุตร ผญบ.ม.4 ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. และประชาชนจิตอาสาพระราชทานตำบลโคกกลาง ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณหมู่บ้านหนองแดง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงาม การคมนาคมสะดวก เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน มีประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 63 คน

ทีมข่าวภูธรออนไลน์รายงาน

Next Post

อุบลฯ ทหารมอบผ้าห่มกันหนาวยารักษาโรคน้ำดื่มสะอาดให้

อุบลฯ ทหารมอบผ้าห่มกันหนาวยารักษาโรคน้ำดื่มสะอาดให […]

ข่าวภูธร