พ่อเมืองอุบลฯ สั่งลุยตรวจสอบห้องเย็นแช่แข็ง

admin2

พ่อเมืองอุบลฯ สั่งลุยตรวจสอบห้องเย็นแช่แข็ง ป้องกันกักตุนสินค้า วันที่ 23 มกราคม 65 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายปัญญา สัมพะวงศ์ พาณิชย์ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ฝ่ายปกครองอำเภอเมือง สำนักงานชั่งตวงวัด เขต 2-4 อุบลราชธานี เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบ ห้องเย็นแช่แข็ง ที่บริษัท บุญศิริโฟรเช่น จำกัด ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อตรวจสอบสถานที่จัดเก็บอาหารประเภทเนื้อสัตว์ เนื้อหมู)ฝ ซึ่งตอนนี้มีราคาสูงขึ้น โดยมีผู้จัดการบริษัทคอยให้ความสะดวกในการตรวจสอบภายในห้องเย็นที่เป็นที่เก็บอาหารประเภทเนื้อสัตว์แช่แข็ง จากการตรวจสอบไม่พบว่ามีการกักตุนสินค้าประเภทเนื้อหมู แต่อย่างใด

จากนั้นคณะเดินทางไปที่ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด สาขาวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้า ราคาเนื้อหมู ที่จำหน่วยในราคา 185 บาท ซึ่งเข้าร่วมโครงการตรึงราคา เพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 จากนั้นได้เข้าตรวจสอบห้องเย็นแช่แข็งภายในบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด สาขาวารินชำราบ ผลตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีการกักเก็บเข้าข่ายลักษณะการกักตุนสินค้าแต่อย่างใด เวลา 11.00 น. คณะเดินทางไปที่ บริษัท โค-ดีซี อีมาร์เก็ต จำกัด ที่ ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นสถานที่พักและจัดเก็บสินค้าแช่แข็งตามที่ลูกค้าจะนำมาฝากเก็บไว้ ผลตรวจสอบแล้วพบว่ามีการเก็บเนื้อสุกรแปรรูป ประมาณ 2.5 ตัน มีการแจ้งพาณิชย์ถูกต้อง ไม่มีการกักเก็บเข้าข่ายลักษณะการกักตุนสินค้าแต่อย่างใด
จากนั้นคณะเดินทางไปตรวจสอบที่ห้องเย็นโชคมหาชัย นาวี ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จากการตรวจสอบพบว่ามีปริมาณ “เนื้อหมู” ตามปริมาณในการส่งจำหน่าย ไม่มีการกักตุนสินค้าและไม่พบการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 แต่อย่างใด
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นว่ามีการกักตุนหรือฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี และหากตรวจสอบพบการกระทำผิดจะมีโทษตามมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ซึ่งมีโทษจำคุก 7 ปีปรับ 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ทีมข่าวภูธรออนไลน์รายงาน

Next Post

จังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีมอบเสื้อพระราชทาน

จังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีมอบเสื้อพระราชทาน ตามพระ […]

You May Like

ข่าวภูธร