สมาคมกู้ภัยสองรวมใจ “ขอบคุณ” ผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การ

admin2

สมาคมกู้ภัยสองรวมใจ “ขอบคุณ” ผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุน “เสาวิทยุสื่อสารต้นใหม่” เพื่อความเป็นศิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ทางสมาคมกู้ภัยสองรวมใจ ได้ทำการเจิมเสาวิทยุสื่อสารต้นใหม่” เพื่อความเป็นศิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ต้อง “ขอบคุณ” ผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุน นายสนิท เวียงนาค สจ.แพร่ เขต1 อ.สอง นายลิขิต จันทร์ยอด กำนันตำบลบ้านกลางและกรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ คุณสมบูรณ์ คุณสุจินต์ กาญจนะคุณเอกชัย คุณอัญชลี กาญจนะ (ตระกูลกาญจน์ รถยก รถสไลค์ 149 ม.2 ต.แดนชุมพล อ.สอง จ.แพร่ )และผู้ใจบุญ ใจกุศล ทุกท่าน ร่วมสมทบทุนและให้การช่วยเหลือในด้านต่างๆจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ทำให้ทางสมาคมกู้ภัยสองรวมใจ สามารถดำเนินการ ในการติดต่อทางวิทยุสื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในการออกปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน1669 ในพื้นที่อำเภอสองและพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป ทางสมาคมกู้ภัยสองรวมใจขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว เจริญด้วย จตุรพิธพรชัย ทั้ง 4 ประการ คือ อายุ วัณณะ สุขะ พละ ประสบแต่ความสุข ปราศจากซึ่งโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ธุรกิจการค้า หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง ด้วยผลและบุญกุศลแห่งทานการทำบุญมอบสนับสนุน ในครั้งนี้ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ อุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 บริการประชาชนสายตรง 087-7890019 ช่องความถี่วิทยุ 168.475 MHz. มีเหตุ มีภัย ช่วยเหลือด้วยความจริงใจ กู้ภัยสองรวมใจ เพื่อประชาชน

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

จังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จ

จังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระ […]

You May Like

ข่าวภูธร