พ่อเมืองแพร่ ชวน นทท.เที่ยวงานประเพณี “ตากธัมม์ ตาน

admin2

พ่อเมืองแพร่ ชวน นทท.เที่ยวงานประเพณี “ตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า” 15-17 มค.65 นี้ เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 7 มกราคม 2565 ที่วัดสูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ พระครูปัญญาสารนิวิจ เจ้าอาวาสวัดสูงเม่น ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระมหาสิทธิชัย ชยสิทธิ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มจร. วิทยาเขตแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานการฝ่ายฆราวาส สิบเอกหญิงกรวรรณ สุ่มมาตย์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ และนายอนันต์ สีแดง ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่ ร่วมกันแถลงข่าว การเตรียมจัดงานประเพณีตากธัมม์ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า ประจำปี 2565 เป็นประเพณีแห่งเดียวในโลก ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2565 เพื่อเจริญรอยตาม ครูบากัญจนอรัญวาสีมหาเถร ปฐมสังฆครูบาแห่งล้านนาไทย อดีตเจ้าอาวาสวัดสูงเม่น

นายสมหวังฯ กล่าวว่า งานประเพณี ตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า เป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมพลคนปีขาล จัดขึ้นด้วยความเคารพ ศรัทธาและเลื่อมใสครูบากัญจนอรัญญวาสี หรือครูบามหาเถร ต๋นบุญ แห่งล้านนาผู้มีสติปัญญาอันเฉียบแหลม ท่านมีความเชี่ยวชาญด้านอักษรบาลีแตกฉานในพระธรรมวินัยและได้สะสมรวบรวมคัมภีร์ใบลานมาไว้ที่ หอพระไตรปิฎกวัดสูงเม่น กว่า 8,845 ผูก นับเป็นใบลานได้ 85,000 ใบลาน ซึ่งวัดสูงเม่นมีระบบจัดเก็บรวบรวมคัมภีร์ใบลาน ให้เป็นแหล่งความรู้พระธรรมวินัย วรรณกรรม ตำรายา และอื่นๆ ทั้งหมด 21 หมวด และดูแลรักษา คัมภีร์ใบลาน ด้วยการนำคัมภีร์ใบลานมาตากไล่ความชื้น โดยประกอบพิธีในช่วง วันขึ้น 13 – 15 ค่ำ เดือน 4 เหนือ หรือ เดือน 2 ใต้ ประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงฤดูกาล เก็บเกี่ยวซึ่งชาวเหนือจะนิยมนำข้าวใหม่มาถวายพระ เรียกว่า ตานข้าวใหม่ รวมถึงการนำฟืนมาถวายให้กับพระเณร ไว้ใช้จุดเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นในช่วงฤดูหนาว จึงเป็นมูลเหตุของงานประเพณี ตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า นั่นเอง สำหรับงานประเพณีดังตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า ประจำปี 2565 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 15-17 มกราคม 2565 ประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่
วันที่ 15 มกราคม 2565 ชมขบวนแห่ตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า พิธีอัญเชิญคัมภีร์ใบลาน ชุดหลักธรรมปฐมฤกษ์ 65 คัมภีร์จากหอนิพพานมาสู่ลานธรรมเจดีย์หลวงปู่ครูบามหาเถร การประกวดทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การห่อคัมภีร์หม้อห้อมทันใจ วันที่ 16 มกราคม 2565 ชมศิลปะการแสดงของชาวลานธัมม์ และการแสดงมินิ เสียง สี เสียง ตำนานปอยเสือลากสู่ปูชนียบุคคลต๋นบุญครูบามหาเถรปฐมสังฆทานครูบาแห่งล้านนาไทย การเสวนาเรื่องเสือ และความเชื่อที่ปรากฏในคัมภีร์ใบลาน และพิธีแห่ข้าวใหม่และหิงไฟพระเจ้าบูชาธัมม์ ชมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวใหม่แบบวิถีลานธัมม์ วันที่ 17 มกราคม 2565 ร่วมพิธีหิงไฟพระเจ้า เชิญร่วมจัดทำถวายเป็นรัตนบูชาตามรอยหลวงปู่ครูบามหาเถร พิธีสืบชะตาหลวง 5,000 พระวัสสา ถวายตุงเงิน ตุงทอง บำรุงเมืองคัมภีร์ธัมม์โบราณและพิธีอัญเชิญคำภีร์ชุดปฐมฤกษ์ที่ตากแล้ว มาประดิษฐานขึ้นสู่หอพระไตรปิฎกอักขระภาษาล้านนา หอฟ้า การจัดนิทรรศการเมืองคัมภีร์ธัมม์โบราณ นอกจากนั้นภายในงานจัดให้มีกาดวิถีธัมม์ วิถีไทย จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนคุณธรรมจังหวัดแพร่ทั้ง 3 วัน จึงเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งใน จ.แพร่ และทั่วประเทศ มาเที่ยวชมงานประเพณีตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า ประจำปี 2565 เป็นประเพณีแห่งเดียวในโลก เป็นประเพณีโบราณที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ มีอายุไม่ต่ำกว่า 200 ปี ที่ไม่ค่อยปรากฏให้เห็นมากนักในสังคมไทย หรือแทบไม่ปรากฏในท้องถิ่นอื่นๆ นอกจากภาคเหนือของประเทศไทย และอาจจะมีเพียงหนึ่งเดียว คือ ที่วัดสูงเม่น จ.แพร่ เท่านั้น

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

000 เม็ด จำนวน 2 17 มัด

จ.อำนาจเจริญ แถลงข่าวจับกุมคดียาเสพติด ยาบ้า 4 34, […]

You May Like

ข่าวภูธร