กาญจนบุรี – น้ำตานายพลโท ซึม หลังต้องถูกรื้อแพอาหารหน้าเมืองของตน หลัง Kick off รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างริมแม่น้ำหน้าเมืองกาญจนบุรี

admin2

กาญจนบุรี – น้ำตานายพลโท ซึม หลังต้องถูกรื้อแพอาหารหน้าเมืองของตน หลัง Kick off รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างริมแม่น้ำหน้าเมืองกาญจนบุรี

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับผู้ประกอบการ Kick off รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างริมแม่น้ำหน้าเมืองกาญจนบุรี เปิดภูมิทัศน์แม่น้ำสองสีพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดกาญจนบุรี วันนี้ 17 มิ.ย. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณริมน้ำหน้าเมือง เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย พลโท ชินโชติ บุญยไพศาลเจริญ ผู้ประกอบการร้านอาหารแพหน้าเมือง นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี นายธนณัฎฐ์ ศรีสันต์ นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี นายประทิน ออมสิน ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากาญจนบุรี นายอนันต์ สิริพฤกษา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุ ทองดี ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน เข้าร่วม

 

ทั้งนี้ เป็นความร่วมมือของจังหวัดกาญจนบุรีและผู้ประกอบการแพร้านอาหาร ที่ได้ร่วมกันเพื่อที่จะปรับปรุงสถานที่สร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดกาญจนบุรี ที่บริเวณท่าน้ำหน้าเมืองกาญจนบุรี และเปิดให้ได้เห็นภูมิทัศน์ของแม่น้ำสองสี ที่เกิดจากแม่น้ำสองสาย คือ แม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ ไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำแม่กลอง ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเมืองเก่ากาญจนบุรีและสองฝั่งแม่น้ำแควน้อย ซึ่งได้ปรับปรุงบริเวณโดยรอบ ให้เป็นจุดท่องเที่ยวในตัวเมืองให้กลับมาคึกคัก

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า เป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบการแพหน้าเมืองได้แสดงถึงความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้เป็นอย่างดี เป็นผู้ประกอบการรายแรกที่เริ่มดำเนินการ ต้องขอขอบคุณในการร่วมมือในครั้งนี้ ทำให้ภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าวดีขึ้น มีทิศทางไปในทางที่ดี เป็นความหวังที่จะทำให้เศรษฐกิจในตัวเมืองมีการพัฒนา ชาวบ้านมีอาชีพที่เพิ่มมากขึ้นจากการปรับปรุงพื้นที่ให้สวยงามบริเวณนี้ ส่วนผู้ประกอบการแพอื่นๆ ที่ได้ประกอบการอยู่ ต้องขอความร่วมมือในการปรับปรุงและเคลื่อนย้ายแพ ซึ่งได้รับการติดต่อจากผู้ประกอบการแห่งอื่นๆ ในการขอคำแนะนำในการเคลื่อนย้าย ก็ได้หารือร่วมกับทางสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรีในการพิจารณาจัดหาสถานที่แห่งใหม่ ไม่ให้ผู้ประกอบการต้องเสียหายต่อธุรกิจสถานประกอบการ 

 

พลโท ชินโชติ บุญยไพศาลเจริญ ผู้ประกอบการร้านอาหารแพหน้าเมือง กล่าวว่า มีความยินดีที่ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรีในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เห็นภูมิทัศน์จุดชมวิวแม่น้ำสองสี ถึงแม้ว่าอาจจะมีส่วนที่เสียประโยชน์ในด้านการลงทุนไปบ้าง แต่ก็มีความยินดีที่จะดำเนินการด้วยความถูกต้องตามกฎหมายและเสียสละทำให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยส่วนตัวมีแนวคิดที่จะปรับปรุงบริเวณภายในสถานประกอบการอยู่แล้วให้เปิดโล่งให้เห็นทัศนียภาพของแม่น้ำสองสี ก็ถือเป็นโอกาสอันดีในการดำเนินการครั้งนี้ คาดหวังว่าหลังจากปรับปรุงแล้ว ประกอบกับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเมืองเก่ากาญจนบุรีและสองฝั่งแม่น้ำแควน้อยที่จะเกิดขึ้น จะมีทั้งชาวจังหวัดกาญจนบุรีและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมบริเวณนี้มากขึ้น จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวของทุกฝ่าย จะสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี โดยส่วนตัวจะทำให้สถานประกอบการร้านอาหารให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับให้ทั้งคนในพื้นที่และนอกพื้นที่อีกด้วย

 

ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

 

Next Post

พาณิชย์สุโขทัย เพิ่มช่องทางการจำหน่ายช่วยเหลือเกษตรกรสวนทุเรียน"

พาณิชย์สุโขทัย เพิ่มช่องทางการจำหน่ายช่วยเหลือเกษต […]

ข่าวภูธร