อยุธยา 28 เนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา

admin2

อยุธยา 28 เนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปลูกต้นไม้ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา71 พรรษาวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ 2566 เวลา 08:30 น พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ และว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ผู้นำศาสนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธีตักบาตร เจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระราชกุศล โดยเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นำโดยว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ได้นกคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ประชาชน พร้อมช้างจากวังช้างแลเพนียด 10 เชือกมาร่วมเดินขบวนเฉลิมพระเกียรติ ด้วย

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถหลากหลายด้าน ทั้งด้านการศึกษา การทหาร กีฬา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การแพทย์และสาธารณสุข และอื่น ๆ พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจต่าง ๆ มากมายมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ เพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้พสกนิกรชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์ท่าน พร้อมประชาชนชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มาร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 72 รูป โดยมีช้างจากวังช้างแลเพนียดจำนวน 10 เชือก มาร่วมพิธีใส่บาตรด้วยจากนั้นร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง และปล่อยพันธุ์ปลาและ ปล่อยพันธ์กุ้ง จำนวน 999,910 ตัว ณ ท่าน้ำหน้าวัดศาลาปูน

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. องค์การ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. องค์การบริหาร […]

ข่าวภูธร