กาญจนบุรี – ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนาง

admin2

กาญจนบุรี – ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี (สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง) ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระคือแม่ แผ่สุข ทุกแหล่งที่ พระบารมี โอบเอื้อ เกื้อทุกถิ่นพระเมตตา ผาสุก ทุกชีวิน พระเกียรติ ปิ่นบดี จักรีวงศ์ ทรงเจริญ พระชันษา เกษมศรี มิ่งมณี สิริกิติ์ พิสิฐประสงค์ ทศพิธ ราชธรรม ทรงดำรง ดิน น้ำ ป่า พระองค์ ทรงเกื้อกูล สรรพสิ่ง มิ่งมงคล ดลพระขวัญพระทรงธรรม์ เกษมสุข ทุกข์สิ้นสูญเกริกเกียรติก้อง ผ่องแผ้ว บริบูรณ์พระการุณ หนุนส่ง ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

ข่าวภูมิภาคกาญจนบุรี / ปรีชา ไหลวารินทร์ – รายงาน

Next Post

ลพบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เปิดโครงการอบรม

ลพบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เปิดโครงการอบรมคุ […]

ข่าวภูธร