วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 06.00 น. นาง

admin2

วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 06.00 น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ณรงค์ ศรีชัยบุญสูง หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นายธวัช หล้านามวงค์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และคณะกรรมการ-สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 2 ร่วมปฏิบัติงานในหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภาชาดไทย ตามโครงการ “รถคลิกนิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เพื่อตรวจรักษาและผ่าตัดตาให้กับประชาชนที่ด้อยโอกาสของตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้ยากไร้ ที่ประสบปัญหาทางด้านสายตา ร่วมลงทะเบียนทั้งหมด จำนวน 301 ราย

Next Post

กาญจนบุรี - วันเดียว จับแรงงานเถื่อน 4 คดี ผู้ต้องหา

กาญจนบุรี – วันเดียว จับแรงงานเถื่อน 4 คดี ผ […]

ข่าวภูธร