นราธิวาส จัดกิจกรรม “คนนราธิวาสไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

admin2

นราธิวาส จัดกิจกรรม “คนนราธิวาสไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 66 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนนราสิกขาลัย จัดกิจกรรม รณรงค์ ลด ละเลิก บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกบุหรี่ ไฟฟ้า มีสารพิษ เสพติด อันตรายนำ นา ร.ต.จิรัสย์  ศิริวัลลภ นายอำเภอเมืองนราธิวาส นายสัญญา สุขเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนนราสิกขาลัย พร้อมด้วย ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าเสาธง

โดยในกิจกรรมดังกล่าวกล่าวนำเจตนารมณ์ คนนราธิวาสไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดโดยเครือข่ายสื่อสีขาวพัทลุง ชมรมนักข่าวนราธิวาส ศูนย์ข่าวปลอดควัน มูลนิธิรณรงค์ไม่สูบบุหรี่
ทั้งนี้นายสัญญา สุขเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนนราสิกขาลัย กล่าวว่า โรงเรียนนราสิกขาลัยเป็นสถานศึกษาที่ตระหนักเรื่องพิษภัยยาเสพติดร่วมถึงบุหรี่ที่เป็นกระแสมาแรงคือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นที่นิยมของวัยรุ่นและทำลายสุขภาพของเราอีกด้วย

ข่าว/ภาพ แมะอานิง สะอะ รายงานจากนราธิวาส

Next Post

มจร. ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา

มจร. ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชานา […]

You May Like

ข่าวภูธร