การเพิ่มประสิทธิภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในพื้นที่อำเภอ

admin2

การเพิ่มประสิทธิภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ประธานเปิดโครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายทศพงศ์ บุญพุฒ สาธารณสุขอำเภอ นำคณะวิทยากรให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ และ อสม.กลุ่มเป้าหมาย

นางสาวถนอม ใจกล้า ผอ.กศน.อำเภอเมือง นายดลรวี สังขฤกษ์ ผอ.รพ.สต.ไก่คำ นายนพยันต์ ชมภูแสน ครู กศน.ตำบลไก่คำ

ผู้ดำเนินโครงการ หลักสูตร 70 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุ และเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถ สร้างบุคลากรให้เข้าสู่สถานพยาบาล สถานประกอบการ และสร้างภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

Next Post

ตร.บุกจับคนงานก่อสร้างลวงเด็ก 13 ปีไปข่มขืนได้

ตร.บุกจับคนงานก่อสร้างลวงเด็ก 13 ปีไปข่มขืนได้แล้ว […]

ข่าวภูธร