น ส พ เหยี่ยวข่าวภูธร ศูนย์ข่าวมุกดาหาร

admin2

น ส พ เหยี่ยวข่าวภูธร ศูนย์ข่าวมุกดาหาร
อำเภอดอนตาล สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยวันลอยกระทง อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำมด บ้ายภูผาหอม จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา.09.00.นเจ้าหน้าที่ทุกส่วนพร้อมกันที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยท่ามดบริเวณจัดงานลอยกระทง และรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานและผู้ร่วมกิจกรรม กระทงที่จะส่งเข้าประกวด และในงานยังจัดกิจกรรมการแสดงบนเวทีของโรงเรียนทั้ง 6 แข่งในเขตตำบลนาสะเม็ง เมื่อถึง เวลา.15.00.น เริ่มขบวนแห่กระทงและนางนพมาศจากศาลากลางหมู่บ้านภูผาหอมไปยังบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำมดบริเวณจัดงานพื้นที่ลอยกระทงบ้านภูผาหอม เวลา 17.00 น ประธานในพิธี นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดอนตาลได้ ้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานลอยกระทง ณ อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำมด บ้านภูผาหอม ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายบุญนาม อินทะปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง และ นายสรศ้กดิ์ เปี่ยมสง่า สจ อำเภอดอนตาลเขต 1

 

 

นายปราโมทย์ เพชราเวช สจ อำเภอดอนตลาเขต 2 นายรัฐศาสตร์ พรหมวาส สจ อำเภอดอนตาลเขต 3 นายนัฐพล สกุลไทย นายกเทศมนตรีอำเภอดอนตาลผาสุข และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ องค์การ บริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง พร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอดอนตาล รอให้การต้อนรับ นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดอนตาล ยังบริเวณพื้นที่จัดงานลอยกระทงอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำมด บ้านภูผาหอม และเมื่อถึงเวลา 17.00 น นายบุญนาม อินทะปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง ได้กล่าวต้อนรับนายอำเภอ และแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ หลังจากแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อย นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดอนตาลได้กล่าวพิธีเปิดงานลอยกระทงปี 2565 เพื่อให้ข้าราชการและพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันสืบสานประเพณลอยกระทง ีอันดีงามของไทยไว้ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อไป

ภาพ ข่าวโดย สุวิทย์ โพธิรัชต์
สุดารัตน์ คนไว รายงาน

Next Post

อำเภอเมืองอำนาจเจริญร่วมกับเทศบาลเมือง

Post Views: 54 อำเภอเมืองอำนาจเจริญร่วมกับเทศบาลเม […]

ข่าวภูธร