จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศปถ.อยุธยา ประชุมติดตาม

admin2

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศปถ.อยุธยา ประชุมติดตามการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 เพื่อปรับกลยุทธ์ เป็นวันที่หก เน้นย้ำในเรื่องมาตรการและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ในวันหยุดสุดท้ายช่วงสงกรานต์
วันนี้ 17 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ห้องพุทไธศวรรย์) ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ(นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายกฤษณ์ แก้วทองหลาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการศูนย์ฯ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอทุกอำเภอ ภาคเอกชน มูลนิธิอาสาฯ เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อปรับกลยุทธ์ประจำวันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 เป็นวันที่หก

ที่ประชุมสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและสถิติการเกิดอุบัติเหตุของวันที่ 16 เมษายน 2565 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 3 ครั้ง ผู้บาดเจ็บสาหัส (Admit) จำนวน 3 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ยอดสะสม 6 วัน เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด 31 ครั้ง บาดเจ็บ 30 ราย เสียชีวิต 7 ราย ศปถ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังคงให้เน้นการประชาสัมพันธ์การรณรงค์ เมาไม่ขับ โทษของการเมาแล้วขับหลังถูกจับกุม ซึ่งใน 6 วันที่ผ่านมาได้มีการเรียกตรวจยานพาหนะตามมาตรการ “10รสขม” สะสมจำนวน 19,414 ครั้ง และส่งดำเนินคดีแล้ว 2,032 ราย การส่งดำเนินคดีสูงสุดได้แก่ การไม่สวมหมวกนิรภัย การขับขี่ยานพาหนะ โดยไม่พกใบขับขี่ และการเมาสุรา ตามลำดับ ทั้งนี้ หากรถยนต์สาธารณะหากถูกจับกุมในข้อหาเมาแล้วขับจะถูกสั่งควบคุมตัวทันทีก่อนส่งฟ้องศาล เนื่องจากการเมาแล้วขับที่ไม่ส่งผลดีต่อตัวผู้ขับขี่แล้ว จะส่งผลเสียกับผู้อื่นที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันด้วย
นอกจากนี้ที่ประชุมแจ้งในการเน้นย้ำ ประชาสัมพันธ์ สร้างการตระหนักรู้ในด่านตรวจต่าง ๆ เรื่องอุบัติเหตุให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน ถึงอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงมารยาทในการขับขี่ เพื่อความปลอดภัย ซึ่งเป็นช่วงของการเดินทางกลับจากภูมิลำเนาหรือเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวของประชาชนในช่วงวันหยุดยาว ที่มีปริมาณรถหนาแน่นมีโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย จึงจำเป็นที่จะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดทั้งสายหลักและสายรอง

หลังจากนั้นนางสรัลพัชร ประโมทะกะ ได้ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน บริเวณทางเข้าวัดนนทรีย์ หมู่ 8 ตำบลพุทเลา ถนนหมายเลข 347 บนถนนสายพหลโยธิน เขต อำเภอบางปะหัน จำนวน 1จุด โดยได้พบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเน้นย้ำการอำนวยความสะดวกการจราจร เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด และเนื่องจากช่วงนี้อากาศร้อน ฝากให้เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดี พร้อมมอบเครื่องดื่มและอุปกรณ์จำเป็นในการใช้งานเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

วันนี้ จังหวัดปทุมธานี นายชาลี ตายาประธานชุมชน

วันนี้ จังหวัดปทุมธานี นายชาลี ตายาประธานชุมชนปทุม […]

ข่าวภูธร