อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ที่ศูนย์คุม

admin2

อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ที่ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตพื้นที่ 4(กศน.ตำบลเซเป็ด)อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมทำคุณประโยชน์ พัฒนาในศูนย์ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม แก่ผู้ถูกคุมประพฤติของสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายมานิตย์ แก้วโสพรม ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดอุบลราชธานี กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้พนักงานคุมประพฤติเขตพื้นที่ 4 จำนวน 4 ท่านและจิตอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพ/ข่าว/ทีมข่าวเฉพาะกิจ/ฅน ข่าวภูธรฯ/รายงาน

Next Post

สุชาติ รมว.แรงงาน มอบ เลขาธิการ สปส. บุญสงค์'

สุชาติ รมว.แรงงาน มอบ เลขาธิการ สปส. บุญสงค์&#8217 […]

You May Like

ข่าวภูธร