จ มุกดาหาร จาก จ. ประจวบคีรีขันธ์

admin2

จ มุกดาหาร จาก จ. ประจวบคีรีขันธ์
อ หัวหิน นายกเทศมนตรีหัวหินสั่งการให้แก้ไขปัญหาซ่อมแซมถนนที่เกิดความเสียหายอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมา ในช่วงหน้าฝน
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 10 00 น
นายนพพร วุฒิกุล นายก เทศมนตรีเมืองหัวหินและ นายศิรพันธ์ กมลปราโมทย์ ที่ปรืกษานายกฯและ สท ชีพสุกสี รองประธานสภาฯและ นายกิตติ เฟื่องฟู เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินและ สท ธงชัย เพ็รสงคราม
พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองช่างโยธาของเทศบาลเมืองหัวหินลงพื้นที่ตรวจดูแลการวางทีอและการขุดลอกร่องระบายน้ำ เพื่อที่จะได้ดำเนินการ วางท่อระบายน้ำ และท่านนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ได้สั่งการให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องนำเครื่องจักรเข้าดำเนินการปรับพื้นที่ผิวจราจรบริเวณหน้าหมู่บ้านชุมชนศิลาเอกและบริเวณถนนเสันโรงเรียนแย้มสะอาด มุ่งหน้าไปหมู่บ้านเอ็มม่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ พ่อแม่พี่น้องประชาชน เนื่องจากเส้นทางนี้เกิดความเสียหายในช่วงฝนตกหนักหลายวันก่อนน้ำฝนไหลบากลงมาตัดถนนบริเวณดังกล่าวเสียหายและยังคงมีน้ำไหลผ่านอย่างต่อเนื่อง จึงได้นำเครื่องจักรเข้าพื้นที่เพื่อเปลี่ยนเส้นทางของให้น้ำระบายไปในทิศทางเดียวกันพร้อมเตรียมเขตปรับถนนให้การสัญจรไปมาสะดวกในช่วงนี้การดำเนินการปรับปรุงถนนเส้นนี้อย่างถาวรนั้น ทางเทศบาลหัวหินได้เตรียมจัดงบประมาณในก่อสร้างไว้แล้ว และอีกเส้นทางหนึ่งที่เชื่อมต่อกันเป็นโครงการก่อสร้างถนนของ ค ส ล พร้อมท่อระบายน้ำถนน 11 โค้งของชุมชนเขาพิทักษ์ ซึ่งถนนเส้นนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามคืบหน้าอย่างต่อเนื่องปัจจุบันแบ่งการเทพื้นคอนกรีตถนนและวางท่อระบายน้ำแล้วแต่ยังไม่เปิดให้ใช้บริการเพราะยังอยู่ในช่วง ปรับพื้นผิวถนน และยังไม่ได้เปิดให้ใช้บริการ ถนนเส้นดังกล่าวได้ จึงได้ทำถนนเส้นเลี่ยง ทางอื่นในช่วงหน้าฝนนี้ไปก่อน พร้อมได้แจ้งไปยังทางบริษัทผู้รับจ้าง เดินหน้าโครงการนี้ให้แล้วเสร็จ เร็วที่สุด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชน ผู้ใช้ถนนเส้นทางดังกล่าวต่อไปภาพโดย นายสมพงษ์ แซ่จัง เหินฟ้ามังกรดำ

เรียบเรียงโดย สุดารัตน ์คนไว เหยี่ยวข่าวยอดพญายมรายงาน

Next Post

จ.มุกดาหาร จาก อ หาดใหญ่ จ.สงขลา ผักถิ่น

จ.มุกดาหาร จาก อ หาดใหญ่ จ.สงขลา ผักถิ่นใต้ สู่ต้น […]

You May Like

ข่าวภูธร