จ.มุกดาหาร จาก อ หาดใหญ่ จ.สงขลา ผักถิ่น

admin2

จ.มุกดาหาร จาก อ หาดใหญ่ จ.สงขลา ผักถิ่นใต้ สู่ต้นกล้าเงิน วันนี้ 30 พฤษภาคา 2565 ที่ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย หมู่ที่ 8 ถนนยนตรการกำธร บ้านโคกค่าย ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา นางสาวชฎาพร เสนเผือก รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 และมีนางอรอุมา จันทร์รัตน์ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย และคณะครู นักเรียนชุมชน พากันนำต้นกล้าพันธุ์ผักต่างๆปักรอบโรงเรียน ที่ใช้พื้นที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ การสร้างแนวคิดพิชิตเงินล้าน ที่จัดการเรียนรู้แก่นักเรียนที่ร่วมกันคิด นำผักสวนครัวรั้วกินได้ จากบ้านมาปักมาปลูก การชำ ติดตา เสียบยอด ขยายผลเต็มพื้นที่ ผอ.โรงเรียนพาเดินชมพร้อมคุยให้ฟังอย่างน่าสนใจว่า ทิวแถวที่ประดับไปด้วยต้นมะขาม กระถิน จิกนา มะนาว มะม่วงหิมพานต์(ยาร่วง,เล็ดล่อ )รวมทั้งผักอื่นๆมากมาย ให้นักเรียนได้เรียนรู้การเกษตรครัวเรือนต่อยอดถึงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากประสบการณ์การเรียนที่โรงเรียนโดย โรงเรียนมีรายได้อย่างงามจากพืชผักใน โรงเรียนเป็นกอบเป็นกำ สามารถสร้างประโยชน์อย่างภาคภูมิใจ ที่ นักเรียนสามารถ เรียนแล้วมีความสุข มีเงินจากสร้างอาชีพ
ที่บ้านได้ การรักในอาชีพ รู้ถึงคุณค่าของพืชผักพื้นบ้าน รู้สรรพคุณของผัก การเก็บออม อนุรักษ์ขยายพันธุ์ผักในทัองถิ่นของภาคใต้ ที่สำคัญ นักเรียนมีภูมิคุ้มกัน ในการใช้ชีวิต
และล่าสุด โรงเรียนแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ โครงการต้นกล้าเงินล้าน ในการจัดการเรียนการสอน เพาะต้นกล้า พืชท้องถิ่นภาคใต้ สร้างอาชีพ สร้างรายแก่ นักเรียน และ โรงเรียนอนุรักษ์พืชสวนครัวในท้องถิ่นและเผยแพร่ให้ทุกคนรู้จัก ปลูก รู้จักทาน ให้แพร่หลายมากขึ้น เพื่อสร้างรายได้สร้างเม็ดเงินสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ที่สามารถต่อยอด นักเรียนมีทักษะอาชีพ รู้จักใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าตัวตนของตนเองและมีความสุขในการใช้ชีวิตต่อไป

ภาพโดย ปรีชา สถิตย์เรื่องศักดิ์ เรียบเรียโดย
สดารัตน์ คนไว เหยี่ยวข่าวยอดพญายมรายงาน

Next Post

เบตง โควิดจาง ท่องเที่ยวเมืองเบตงกลับมา

เบตง โควิดจาง ท่องเที่ยวเมืองเบตงกลับมาคึกคัก แม่ค […]

You May Like

ข่าวภูธร