สุโขทัย โครงการ โรงเรียน ชุมชน เบิกบาน

admin2

สุโขทัย โครงการ โรงเรียน ชุมชน เบิกบาน อาหารปลอดภัย จักรยานสานฝัน ปันสุข ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 65 เวลา 1000 พล.ต. กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผบ.บชร.3 เป็น ประธานพิธีเปิด โครงการ โรงเรียน ชุมชน เบิกบาน อาหารปลอดภัย จักรยานสานฝัน ปันสุข  ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล (เป็นโรงเรียน ระดับประถมศึกษามี นักเรียนรวม 133 คน) ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จว.สุโขทัย ซึ่งดำเนินการโครงการฯ โดย พัน.ขส.23 บชร.3 ในการนี้ ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาจาก ทภ.3  บริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน) และส่วนราชการในพื้นที่ทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เป็นนโยบายของ ทบ. ในการส่งเสริมการศึกษาและความเป็นอยู่ของเด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกล โดยมี พ.อ.สุริยัน ประพิตรไพรศาล ผบ.พัน.ขส.23 บชร.3 นายณัฐกิตติ์ เป้ทุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล นายปรีชา สุทนต์ นายอำเภอคีรีมาศ  กอ.รมน.จว.ส.ท. ผกก.สภ.คีรีมาศ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และ ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมฯ
กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย มอบทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดี แต่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน 20 ทุน  กิจกรรมมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษา ให้กับนักเรียนทุกคนจำนวน 133 ถุง มอบจักรยานสานฝัน ปันสุข จำนวน 20 คัน กิจกรรมสาธิตทำปุ๋ยหมัก และกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว รวมถึงหน่วยได้จัดชุด ชป.กร.สร้างความรู้เรื่องสถาบันหลักให้กับเด็กนักเรียนโดยต่อเนื่องด้วย การจัดกิจกรรมได้สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียนเป็นอย่างมาก ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันหลักและข้าราชการในพื้นที่ รวมทั้งได้ขอบคุณกองทัพบกที่จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อเด็กนักเรียน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติต่อไป

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

พิษณุโลกททท.สำนักงานพิษณุโลก จับมือกับ

พิษณุโลกททท.สำนักงานพิษณุโลก จับมือกับ สภาอุตสาหกร […]

You May Like

ข่าวภูธร