เชียงราย กองอำนวยการรักษาความมั่นคง

admin2

เชียงราย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย จัดการฝึกอบรมโครงการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วม และปรึกษาหารือ กิจกรรมการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดดอนจั่นห้วยส้าน ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จว.ช.ร. เมื่อ 25 พฤษภาคม 2565 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย โดย พันเอกกิตติพล ไพรหิรัญ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย(ฝ่ายทหาร) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วม และปรึกษาหารือ กิจกรรมการสานเสวนาส่งเสริม การมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ ประจำปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 2 พร้อมด้วยกำลังพลเข้าร่วมการเสวนาฯ ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดดอนจั่น(ห้วยส้าน) ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จว.ช.ร. โดยมีผู้ร่วมพิธีประกอบด้วยนายอภิวัฒน์ พรหมขาม ปลัดอำเภอแม่ลาว,นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์ นายก อบต.จอมหมอกแก้ว,นายสมชาติ ขวัญชัย รอง นายกเทศมนตรี ต.ป่าก่อดำ,นางศรัญญญา สมวรรณ์ พัฒนากร อ.แม่ลาว และนายธงชัย พันธุ กำนัน ต.จอมหมอกแล้ว และผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน โดยมีกำนันตำบลจอมหมอกแก้ว เป็นวิทยากรกิจกรรมการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือเรื่องการทำขนม(คุกกี้) สำหรับปัจจัยสนับสนุนกลุ่มอาชีพ กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.สุทัศน์ ถ้ำสุธะ หน.ฝ่ายแผน สนับสนุนอุปกรณ์ทางเลือกประกอบอาชีพ ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่เข้ารับการเสวนากลุ่มดอนจั่นเบเกอรี่ จากชาวบ้านห้วยส้านดอนจั่น ม.3 ต.จอมหมอกแก้ว ได้แก่ เครื่องโม่แป้ง,เครื่องซีลถุงพลาสติก และถาดพร้อมกะละมังทำขนม ทั้งจัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังป้องกันเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา 2019 และสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการมอบอุปกรณ์ในการอบรม อาหารกล่อง และอาหารว่าง ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Next Post

อยุธยา พสกนิกรทุกหมู่เหล่าชาวอยุธยา หลอม

อยุธยา พสกนิกรทุกหมู่เหล่าชาวอยุธยา หลอมรวมดวงใจ ย […]

ข่าวภูธร