อาสาพระราชทานรวมพัฒนา ศาลเจ้าปูประเพณีบุญเดือนหก

admin2

️อำเภอดอนตาล ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานรวมพัฒนา ศาลเจ้าปูประเพณีบุญเดือนหก เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดอนตาล พร้อมด้วย นาย บุญนาม อินทปัญญา นายก อบต ต นาสะเม็ง หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่ช่วยเหลือและได้มอบถุงยังชีพ สิ่งของที่จำเป็น พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ให้กับผู้ประสบอัคคีภัย สำหรับการช่วยเหลือเบื้องต้น พื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านนาสะเม็ง ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร และในวันเดียวกัน เวลา 11 00 น บริเวณศาลเจ้าปู่บ้านนาสะเม็งและวัดอัมพวัน ตบลนาสะเม็ง นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดอนตาลพร้อมด้วย นายก อบต และผู้บริหาร อปท นาย ประยัด คนไว ผัูใหญ่บ้าน และจืตอาสาพระราชทาน ได้ร่วมกันพัฒนาศาลเจ้าปู่วัดอัมพวัน บ้านนาสะเม็งได้ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อรองรับการจัดงานประเพณีบุญ้เดือนหก ซึ่งเป็นงานประจำปี ของพี่น้องชาวผู้ไทยกะเลิงเขตพื้นที่อำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารซึ่งได้จัดประเพณีบุญเดือนหกเป็นประจำ ของทุกปีในวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ซึ่งดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคติด เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ผลการปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย จิตอาสาได้ร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทอย่างเข้มแข็ง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และมีจิตศรัทธาในความสามัคคี พร้อมเพียงกันในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี และกิจกรรมดีๆอย่างนี้คงจะได้นำเสนอค้าวหน้าต่อไป เรียบเรียง โดย สุ

Next Post

อำเภอดอนตาล โคงการปรีบสภาพสิ่ง ที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ

อำเภอดอนตาล โคงการปรีบสภาพสิ่ง ที่อยู่อาศัยให้แก่ค […]

ข่าวภูธร