จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรม Kick off จัดการขยะเปียก

admin2

จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรม Kick off จัดการขยะเปียก และ รณรงค์ทำความสะอาดบ้านความสะอาดเมือง รับปี๋ใหม่เมือง ปี 2565เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน กิจกรรม Kick off จัดการขยะเปียก และ รณรงค์ทำความสะอาดบ้านความสะอาดเมือง รับปี๋ใหม่เมือง ปี 2565 โดยข้าราชการท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ร่วมกับเทศบาลเมืองแพร่ นางเกศสุดา อนุสาสนนันท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่และเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อถล.อาสาสมัครสาธารณสุข อสม.) นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาลเมืองแพร่ ร่วมจัดกิจกรรม Kick off จัดการขยะเปียกและรณรงค์ทำความสะอาดบ้านความสะอาดเมือง รับปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2565 เพื่อร่วมขับเคลื่อนจังหวัดแพร่ให้เป็น “เมืองแพร่เมืองงาม” ต้องเป็นเมืองที่สะอาด บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการบริหารจัดการขยะที่เป็นระบบและถนนหนทางสะอาดงามตา รวมไปถึงหน้าบ้านของแต่ละครัวเรือน

กิจกรรมดังกล่าวยังสอดคล้องกับโครงการ ครอบครัวมหาดไทยห่วงใยสิ่งแวดล้อม ” การบริหารจัดการขยะในครัวเรือนตามหลัก 3 R การลดขยะตั้งแต่ต้นทาง ( Reduce )การใช้ซ้ำ ( Recycle ) ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการทำความสะอาดบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

อ.ไชยปราการ จับสาวมียาบ้าเฮโรอินในครอบครอง 2

อ.ไชยปราการ จับสาวมียาบ้าเฮโรอินในครอบครอง 2 เมษาย […]

You May Like

ข่าวภูธร