กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย เมื่อ 11 มี.ค. 65 เวลา

admin2

กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย เมื่อ 11 มี.ค. 65 เวลา 1330 พ.อ. กิตติพล ไพรหิรัญ รองผอ.รมน.จังหวัดเชียงราย (ท.) มอบหมายให้ พ.ต.ต. นรากร หายโศก รอง หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว จัดกำลังพลบูรณาการ ประสานงาน ร่วมกับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เชียงของ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยทำการลาดตะเวนจุดเสี่ยงในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย เพื่อเป็นการป้องกันป้องปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ และ สัตว์ป่า

Next Post

WIC TOGETHER SMART ATTITUDE ล้ำ

WIC TOGETHER SMART ATTITUDE ล้ำเลิศทักษะ มีคุณธรรม […]

You May Like

ข่าวภูธร